strona główna / Aktualności
Katedra
Katedra
Studenci
Studenci
Maturzyści
Maturzyści
Nauka
Nauka
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu


Aktualności
W dniu 21 maja 2016 roku dr hab. inż. Marcin Gołąbczak uczestniczył wraz z grupą studentów z IFE w targach tuningu samochodowego Moto Show w Krakowie.

W dniach 14-19 marca 2016 roku prof. Andrzej Gołąbczak uczestniczył jako członek Komitetu Naukowego dwóch międzynarodowych konferencji w Borovets, Bułgaria: XIII International Congress-Machines, Technologies, Materials oraz International Scientific Conference-High Technology, Business, Society, gdzie wygłosił dwa referaty pt: "Electrodischarge and Electrochemical Dressing od Superhard Grinding Wheels" oraz "Economical Aspect of Assessment of Electrochemical Dressing of Superhard Grinding Wheels".

W dniu 6 maja 2016 Rada Wydziału otworzyła przewód doktorski mgr inż. Dariusza Kaczmarka pt.: "Wpływ sposobów i warunków obciągania elektroerozyjnego ściernic supertwardych na kształtowanie ich właściwości skrawnych. Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, a promotorem pomocniczym dr inż. Robert Święcik.

W dniu 2 grudnia 2015 odbyła się w sali kinowej PŁ uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Politechniki Łódzkiej. Wśród odznaczonych byli pracownicy KTM: prof. Andrzej Gołąbczak otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, prof. Mirosław Urbaniak otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

W dniu 29 września 2015 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył dyplom profesora dr hab. inż. Mirosławowi Urbaniakowi.

W dniu 25 września 2015 Rada Wydziału Mechanicznego PŁ zatwierdziła stopień doktora habilitowanego Marcinowi Gołąbczakowi.

W dniach 9-11 września 2015 pracownicy naukowi KTM brali udział w konferencji naukowej: „XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej - NSOŚ 2015, Łódź-Uniejów.

W dniach 29 czerwca-1 lipca 2015 dr hab. inż Marcin Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej: 17th International French-Polish Seminar on Reactivity of Solids, Dijon-France 2015, gdzie wygłosił referat pt.: “Raman Spectra Analysis of Carbon Layers on Magnesium Alloys”.

W dniach 29 czerwca-2 lipiec 2015 prof. Andrzej Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej: 9th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX 2015, Munich-Germany, gdzie wygłosił referat pt.: “Heat Transfer Modelling during Titanium Alloy Grinding”.

W dniach 22-26 czerwca 2015 prof. Andrzej Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej: 11th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Mass Transfer-Heat Transfer-Microstructure and Properties-Nanodiffusion and Nanostructured Materials and Alternative Energy - DSL 2015, Munich-Germany, gdzie wygłosił referat pt.: ”Comparative Analysis of the Surface Roughness Parameters due to the Surface Machining Uniformity”.

W dniu 23 maja 2015 dr hab. inż. Marcin Gołąbczak uczestniczył wraz z grupą studentów z IFE i Wydziału Mechanicznego PŁ w targach tuningu samochodowego Moto Show w Krakowie.

W dniu 15 maja 2015 odbyła się w Teatrze Jaracza w Łodzi uroczystość 70-lecia Wydziału Mechanicznego PŁ, na której prof. Andrzej Gołąbczakotrzymał Złoty Medal 70-leciaWydziału Mechanicznego.

W dniach 13-15 maja 2015 pracownicy naukowi KTM brali udział w XII Międzynarodowej Konferencji – Electromachining-EM’15, Bydgoszcz-Rydzyna.

W dniach 23-25 września 2014 pracownicy naukowi KTM brali udział konferencji naukowej: „XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej - NSOŚ 2014, Kołobrzeg.

W dniach 18-19 września 2014 obradował w Rydzynie XXXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W obradach uczestniczył prof. Andrzej Gołąbczak, którego wybrano do Zarządu Głównego SIMP oraz powierzono funkcję Wiceprezesa SIMP w bieżącej kadencji.

W dniach 30 czerwca - 4 lipiec 2014 prof. Andrzej Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej 8th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX 2014, Paris-France, gdzie wygłosił referat pt.: “Analysis of the Roughness Profile Course by Means of the Autoregressive Type Stochastic Processes”.

W dniach 23-27 czerwca 2014. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „10th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Mass Transfer-Heat Transfer-Microstructure and Properties-Nanodiffusion and Nanostructured Materials - DSL 2014, Paris-France, gdzie wygłosił referat pt.: ”Modelling and Experimental Investigations of Surface Layer Temperature During AEDG Process”.

W dniu 5 grudnia 2013 odbyło się uroczyste zebranie z okazji X-lecia Koła Naukowego Zarządzania i Inżynierii Produkcji działającego przy Katedrze Technologii Maszyn. W zebraniu uczestniczyli studenci i absolwenci działający w poprzednich kadencjach, prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek oraz opiekunowie Koła: prof. Andrzej Gołąbczak, dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, prof. PŁ i dr inż. Robert Święcik

W dniu 19 listopada 2013 dr inż. Marcin Gołąbczak uzuskał tytuł: Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP. Specjalności: Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania, Pokrycia i powłoki.

W dniach 18-20 września 2013 pracownicy naukowi KTM brali udział w konferencji naukowej: „XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej - NSOŚ 2013, Baranów Sandomierski.

W dniu 29 lipca 2013 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Skowrona pt.: "Metoda oceny właściwości skrawnych ściernicsupertwardych ze spoiwem żywicznym". Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, a recenzentami: dr hab. inż. Błażej Bałasz z PK i prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński.

W dniach 1-4 lipiec 2013 prof. Andrzej Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX 2013, Istanbul-Turkey, gdzie wygłosił pt. “Use of the Cellular Automata for Modelling of the Carbon Nanolayer Growth on a Light Alloy Substrate”.

W dniach 24-28 czerwca 2013. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „9th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Mass Transfer-Heat Transfer-Microstructure and Properties-Nanodiffusion and Nanostructured Materials - DSL 2013, Istanbul-Turkey, gdzie wygłosił referat pt.: ”Use of the Cellular Automata for Modelling of the Material Erosion and Grit Entrainment During Discharge in EDM”.

W dniu 24 stycznia 2013 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Rafała Leonarcika pt.: "Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów". Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, prof. PŁ, a recenzentami: dr hab. inż. Wojciech Kacalak i prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak.

W dniu 6 grudnia 2012 roku naszą Katedrę odwiedził prof. Philippe Jacquet z francuskiej uczelni École Catholoque d’Arts et Métiers – ECAM, Lyon, z którym od wielu lat współpracujemy, czego efektem są liczne wspólne publikacje naukowe.

W dniu 22.11.2012 r. dr inż. Marcin Gołąbczak uczestniczył w wykładzie prof. Krzysztofa Frankowskiego (emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu w stanie Minnesota-USA, Wydział Informatyki) pt.: ”Metody wyznaczania liczby pi od czasów Archimedesa do współczesności”, który odbył się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Krzysztof Frankowski w trakcie podpisywania swojej nowej książki pt.: „Śladami nauczycieli programowania”W dniu 06.10.2012 r. prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak otrzymał z okazji 100-lecia zrzeszenia się mechaników polskich Godność Członka Honorowego SIMP.

Dyplom dla prof. Andrzeja Gołąbczaka w uznaniu zasług dla StowarzyszeniaW dniu 03.10.2012 r. dr inż. Józef Kaczmarek został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr inż. Józef Kaczmarek z odznaczeniemW dniach 17 - 19 września 2012 r. w Lądku Zdroju odbyła się XI Szkoła Obróbki Skrawaniem (SOS 2012), której organizatorem była Politechnika Wrocławska W trakcie konferencji pracownik naszej Katedry dr inż. Robert Święcik zaprezentował referat pt.: „Możliwości zastosowania nagniatania zewnętrznych powierzchni kulistych w seryjnej produkcji przedmiotów ze stali kwasoodpornej”.
Referat został zamieszczony w książce pt.: „Obróbka skrawaniem - Efektywne wytwarzanie”, pod redakcją Piotra Cichosza (ISBN 978-83-917677-7-1) oraz czasopiśmie Mechanik nr 8-9/2012.


W dniach 19 - 21 września 2012 r. w Lądku Zdroju odbyła się XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej (NSOŚ 2012), której organizatorem była Politechnika Wrocławska. W trakcie konferencji pracownicy Katedry wygłosili 6 referatów:
 • Józef Kaczmarek: „Ocena sprawności elektrokorundowych ściernic do przecinania na przecinarkach ręcznych”,
 • Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik: „Wpływ warunków szlifowania AEDG stopów tytanu na temperaturę i stan naprężeń własnych w warstwie wierzchniej”,
 • Marcin Skowron, Mirosław Urbaniak: „Porównanie pracy pojedynczego ziarna ściernego i grupy ziaren w ściernicach supertwardych ze spoiwem żywicznym”,
 • Rafał Leonarcik, Mirosław Urbaniak: „Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów”,
 • Ryszard Dębkowski, Andrzej Rosiak: „Ocena obciążenia cieplnego ziarna diamentowego obciągacza jednoziarnistego”,
 • Andrzej Rosiak, Ryszard Dębkowski: „Modelowanie rozpraszania ciepła wywiązującego się w procesie cyklicznego obciągania ściernicy z elektrokorundu diamentowym obciągaczem jednoziarnistym”.
Referaty został zamieszczone w książce pt.: „Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej”, pod redakcją Piotra Cichosza (ISBN 978-83-917677-6-4) oraz czasopiśmie Mechanik nr 8-9/2012.


W dniach 1-4 lipca 2012 roku nasi pracownicy: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak i dr inż. Marcin Gołąbczak brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej - 6th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACEX 2012), Stambuł - Turcja, na której wygłosili swoje referaty pt.:
 • Andrzej Gołąbczak, Andrzej Konstantynowicz: “Mathematical Modelling of the Physical Phenomena in the Interelectrode Gap of the EDM Process”,
 • Marcin Gołąbczak, Philippe Jacquet, Corinne Nouveau, Romain Fliti: “Low Friction MoS2TiW Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD Method”.


Prof. Andrzej Gołąbczak na tle jednego z meczetów w StambuleW dniach 25-29 czerwca 2012 roku nasi pracownicy: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak i dr inż. Marcin Gołąbczak brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej - 8th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL 2012), Stambuł - Turcja, na której wygłosili swoje referaty pt.:
 • Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik: “Assessment of the Energy Consumption and Internal Stresses in Surface Layer in the Abrasive Electrodischarge Grinding (AEDG) Process”,
 • Marcin Gołąbczak, Philippe Jacquet, Corinne Nouveau, Romain Fliti: “Tribological Investigations of TiC+a-C:H Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVC Technology”.W dniu 1 czerwca 2012 pracownicy naszej Katedry uczestniczyli w obchodach 25-lecie działalności Zakładu Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES - Robert Andre, z którą nasza Katera współpracuje od wielu lat. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Kole.
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: Senator Rzeczpospolitej Polskiej - Ireneusz Niewiarowski, starosta Powiatu Kolskiego - Wieńczysław Oblizajek, burmistrz Miasta Koła - Mieczysław Drożdżewski, przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki oraz przewodnicząca Rady Miasta – Urszula Pękacz. Nauka polska reprezentowana była przez: prof. Andrzeja Gołąbczaka, prof. Mirosława Urbaniaka oraz dr Marcina Gołąbczaka z Politechniki Łódzkiej, prof. Adama Voelkela z Politechniki Poznańskiej, prof. Wojciecha Kacalaka z Politechniki Koszalińskiej oraz prof. Huberta Latosia z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Uczestnicy obchodów 25-lecia firmy Andre (od lewej): prof. Mirosław Urbaniak, prof. Wojciech Kacalak, prof. Andrzej GołąbczakW dniu 30 maja 2012 roku nasi pracownicy: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak, dr inż. Robert Święcik oraz dr inż. Marcin Gołąbczak brali udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich - Mach Tool 2012.

Uczestnicy Targów na tle nowoczesnego centrum CNC (od lewej): prof. Michał Styp-Rekowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), prof. Andrzej Gołąbczak, dr inż. Robert ŚwięcikW dniach 16-18 maja 2012 roku w Bydgoszczy-Pieczyskach odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja EM’12 (Electromachining), której organizatorem był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. W trakcie konferencji nasi pracownicy wygłosili 3 swoje referaty pt:
 • Marcin Gołąbczak, Philippe Jacquet: “Thickness Evaluation of the Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys Using Optical Profiler”,
 • Marcin Gołąbczak, Wojciech Pawlak, Witold Szymański, Philippe Jacquet, Romain Fliti: “Properties of PVD Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel for Plastic Moulding Applications”,
 • Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik: „Badania rozkładu temperatury w strefie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) stopu tytanu”.
Referaty został zamieszczone w czasopiśmie Journal of Machine Engineering oraz Inżynieria Maszyn, pod redakcją Michała-Styp Rekowskiego i Janusza Musiała.


Z okazji Jubileuszu 15-lecia Katedry Technologii Maszyn w dniu 30 marca 2012 roku w budynku Rektoratu PŁ odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Katedry Technologii Maszyn z udziałem Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Bogdana Kruszyńskiego. Uczestnicy tego spotkania zostali uwiecznili się na załączonej fotografii.

Z przodu od lewej: prof. dr inż. Andrzej Koziarski, mgr Beata Myszkorowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak - Kierownik Katedry, dr inż. Marcin Gołąbczak, dr inż. Ryszard Dębkowski, drugi rząd od lewej: dr hab. inż. Mirosłw Urbaniak – prof. PŁ, dr hab. inż. Włodzimierz Fiks - prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński – Dziekan Wydziału Mechanicznego, dr inż. Józef Kaczmarek, trzeci rząd od lewej: mgr inż. Marcin Skowron, dr inż. Robert Święcik, Wojciech Wódz, dr inż. Andrzej Zora, dr inż. Tomasz Rutkiewicz.Licznik odwiedzin: 9999
Obecnie on-line: 9
Politechnika Łódzka
Katedra Technologii Maszyn
90-924 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 1/15,
Tel. (48) (42) 631-22-95, Fax (48) (42) 636-79-63