strona główna / Dydaktyka
Katedra
Katedra
Studenci
Studenci
Maturzyści
Maturzyści
Nauka
Nauka
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu


Dydaktyka
Przedmioty podstawowe

Dla grup studenckich z wszystkich specjalności Wydziału Mechanicznego pracownicy Katedry Technologii Maszyn prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów :

technologia maszyn,

podstawy technik wytwarzania,

nowoczesne materiały i technologie,

ochrona środowiska i recykling,

bezpieczeństwo i higiena pracy,

marketing przemysłowy.


Przedmioty specjalistyczne

Dla studentów z kierunków dyplomowania pokrewnych do profilu Katedry Technologii Maszyn przewidziane są zajęcia z przedmiotów specjalistycznych :

systemy informatyczne w przedsiębiorstwie,

projektowanie i automatyzacja procesów wytwórczych i produkcyjnych,

obróbka ścierna i elektroerozyjna,

oprzyrządowanie w procesach obróbki skrawaniem,

projektowanie nowoczesnych technologii,

programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.


Laboratoria

Nowocześnie wyposażone laboratoria Katedry Technologii Maszyn umożliwiają studentom praktyczne zapoznanie się z różnorodnymi środkami produkcji stosowanymi w przemyśle ( w tym z obrabiarkami sterowanymi numerycznie ) oraz z precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi


Laboratorium narzędzi ściernych

W laboratorium tym prowadzone są kompleksowe badania narzędzi, w tym w szczególności narzędzi ściernych pod kątem ich wytrzymałości, wydajności obróbkowej i jakości kształtowanej powierzchni.
Wiekszośc wyposażenia laboratorium tworzą unikalne stanowiska badawcze zaprojektowane i wykonane w Katedrze Technologii Maszyn.


Laboratorium technologii maszyn

W laboratorium tym prowadzone są prace dotyczące projektowania i automatyzacji procesów technologicznych.
W trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych dla wszystkich specjalności Wydzialu Mechanicznego studenci zapoznają się z różnorodnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem technologicznym. Samodzielnie opracowują programy sterujące dla obrabiarek sterowanych numerycznie.


Laboratorium komputerowe

Laboratorium tworzy 16 samodzielnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.
Prowadzone są tu zajęcia z :

- podstaw informatyki
- systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
- wspomaganego komputerowo projektowania procesów wytwarzania
( programy typu MASTERCAM )
- wykorzystania sieci neuronowych
Licznik odwiedzin: 9999
Obecnie on-line: 9
Politechnika Łódzka
Katedra Technologii Maszyn
90-924 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 1/15,
Tel. (48) (42) 631 22 95, Fax (48) (42) 636 79 63