strona główna / Historia katedry
Katedra
Katedra
Studenci
Studenci
Maturzyści
Maturzyści
Nauka
Nauka
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu


Historia Katedry
06.12.2012

07.09.2011

W dniach 07 - 09 września 2011 r. w Gdańsku odbyła się XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej (NSOŚ 2011), której organizatorem była Politechnika Gdańska W trakcie konferencji nasi pracownicy wygłosili cztery referaty:
  • Józef Kaczmarek: „Ocena sprawności elektrokorundowych ściernic do przecinania na przecinarkach ręcznych”,
  • Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik: „Wpływ warunków szlifowania AEDG stopów tytanu na temperaturę i stan naprężeń własnych w warstwie wierzchniej”,
  • Marcin Skowron, Mirosław Urbaniak: „Porównanie pracy pojedynczego ziarna ściernego i grupy ziaren w ściernicach supertwardych ze spoiwem żywicznym”,
  • Rafał Leonarcik, Mirosław Urbaniak: „Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów”.
Referat został zamieszczone w książce pt.: „Obróbka ścierna - Współczesne problemy”, pod redakcją Adama Barylskiego (ISBN 978-83-88579-72-1).
W dniach 26 - 28 września 2011 r. w Opolu odbyła się X Szkoła Obróbki Skrawaniem (SOS 2011), której organizatorem była Politechnika Opolska. W trakcie konferencji pracownik naszej Katedry dr inż. Robert Święcik zaprezentował referat pt.: „ Analiza dokładności obróbki na centrum frezarskim z wykorzystaniem sondy pomiaru przedmiotu”.
Referat został zamieszczony w książce pt.: „Obróbka skrawaniem - Nauka a przemysł”, pod redakcją Wita Grzesika (ISBN 978-83-61101-10-9).


27.06.2011

W dniach 27-29 czerwca 2011 roku dr inż. Marcin Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej - 7th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL 2011), Algarve-Portugalia, na której wygłosił swój referat pt.: „Characteristics of TiN and NCD Layers Deposited on Magnesium Alloys”. Referat został zamieszczony w czasopiśmie Journal of Nanoresearch Vol. 16, 2011, ISSN 1662-5250.

Uczestnicy konferencji DSL 2011 (od lewej): dr Marcin Gołąbczak,
prof., dr h.c. Stan Vaprek (Technical University Munich-Niemcy)


08.11.2010

W dniu 08.11.2010 Katedrę Technologii Maszyn odwiedzili prof. Edith Frey oraz prof. Philippe Jacqet z ECAM-Francja.


16.10.2010

16-17 października 2010 r. obradował XXXII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), podczas którego wybrano nowe Władze Stowarzyszenia oraz uchwalono Statut SIMP. W tajnym głosowaniu wybrano kol. Andrzeja Ciszewskiego na Prezesa Zarządu Głównego oraz 14 członków Zarządu Głównego, wśród których jest kol. Andrzej Gołąbczak - Wiceprezes Zarządu Głównego.

08.09.2010

W dniach 8 - 10 września 2010 r. w Łodzi odbyła się XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej (NSOŚ 2010), której współorganizatorem była Katedra Technologii Maszyn. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był kierownik Katedry - Prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak. Ta cykliczna konferencja, w której uczestniczyło 80 osób, jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń naukowców i doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu z całej Polski. W trakcie konferencji zaprezentowano 50 referatów, w tym 7 z nich wygłosili pracownicy naukowi naszej Katedry:
1. Ryszard Dębkowski: Ocena temperatury pracy wierzchołków ziaren diamentowych stojącego obciągacza wieloziarnistego.
2. Marcin Szajder, Mirosław Urbaniak: Specyficzna sieć neuronowa w systemie projektowania ściernic ze spoiwem żywicznym.
3. Mirosław Urbaniak: Porównanie właściwości wybranych spoiw żywicznych.
4. Józef Kaczmarek: Wpływ ułożenia siatek wzmacniających w ściernicach do przecinania na właściwości fizyczne związane z ugięciem i wytrzymałością.
5. Marcin Skowron , Mirosław Urbaniak: Metoda oceny właściwości skrawnych ściernic supertwardych ze spoiwem żywicznym.
6. Marcin Gołąbczak, Andrzej Kubiak, Witold Szymański: Polerowanie struktur półprzewodnikowych.
7. Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik: Szlifowanie elektroerozyjne AEDG: energochłonność procesu i stan naprężeń własnych w warstwie wierzchniej. Wszystkie wygłoszone referaty zostały zamieszczone w książce pt.: Podstawy i Technika Obróbki Ściernej, pod redakcją Andrzeja Gołąbczaka i Bogdana Kruszyńskiego (ISBN 83-920269-4-2).Otwarcie XXXIII NSOŚ (od lewej): prof. Bogda Kruszyński (dziekan Wydziału Mechanicznego PŁ), prof. Henryk Żebrowski oraz prof. Krzysztof Jóźwik (prorektor PŁ)


Przewodniczący jednej z sesji plenarnych XXXIII NSOŚ (od lewej): prof. Andrzej Gołąbczak (kierownik KTM) oraz prof. Wojciech Kacalak


06.09.2010

W dniach 6-8 września 2010 r. w Łodzi odbyła się IV Szkoła Obróbki Skrawaniem (SOS 2010), której organizatorem była Politechnika Łódzka W trakcie konferencji pracownik naszej Katedry dr inż. Robert Święcik zaprezentował referat pt.: „Aspekty technologiczne wykonywania głębokich otworów w stopach aluminium w warunkach produkcji seryjnej (Common)”.
Referat został zamieszczony w książce pt.: „Obróbka skrawaniem-Współczesne problemy”, pod redakcją Bogdana Kruszyńskiego (ISBN 83-920269-3-4).


05.07.2010

W dniach 5-7 lipca 2010 roku dr inż. Marcin Gołąbczak brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej - 6th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL 2010), Paryż-Francja, na której wygłosił referat pt.: "Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers". Artykuł został zamieszczony w książce Diffusion in Solids and Liquids Part 1 pod redakcją Andreasa Öchsnera ISSN 1012-0386).


22.10.2009

W dniach 22-26 października 2009 r. dr inż. Marcin Gołąbczak oraz dr inż. Robert Święcik wzieli udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Vacuum and Plasma Surface Engineering-VaPSE 2009", w Hejnicach-Czechy. Zaprezentowano dwa referaty pt. "Raman Spectra Evaluation of Carbon Layers with Voigt Profile" oraz "Experimental Investigations of Electrodischarge Grinding of Ti6Al4V Titanium Alloy".

Uczesnicy na sesji posterowej konferencji VaPSE 2009 (od lewej): dr inż. Robert Święcik, dr inż. Philippe Jacquet (ECAM - Lyon, Francja), dr inż. Marcin Gołąbczak


01.10.2009

W dniu 01.10.2009 r. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. inż., prof. PŁ Mirosław Urbaniak z odznaczeniem.


Wręczenie Medalu Edukacji Narodowej dr hab. inż. Mirosławowi Urbaniakowi podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010.


21.09.2009

W dniach 21-24 września 2009 r. dr hab.inż. Mirosław Urbaniak brał udział w XXX Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej „Zaawansowana Tribologia”, w Nałęczowie. Zaprezentował referat pt.: „Stanowisko oraz metodyka badań tarcia i zużycia w skojarzeniu rolka-rolka”, zamieszczony w materiałach konferencyjnych na str. 133-140.

06.09.2009

W dniach 6-10 września 2009 roku dr inż. Marcin Gołąbczak uczestniczył w międzynarodowej konferencj naukowej „20th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes and Nitrides-DIAMOND 2009, która odbyła się w Atenach. Zaprezentował poster pt.” “Tools for Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers”.

Doktor inż. Marcin Gołąbczak podczas sesji porterowej konferencji DIAMOND 2009 zaprezentował plakat pt. “Tools for Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers”.


Profesor Borys Spitsyn i doktor Marcin Gołąbczak na sesji posterowej


02.09.2009

W dniach 2-4 września 2009 roku pracownicy Katedry brali udział w konferencji naukowej „XXXII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej-NSOŚ 2009, która odbyła się w Darłówku Wschodnim. Zaprezentowali na niej dziewięć referatów.

Doktor inżynier Józef Kaczmarek wygłasza referat pt. ”Znaczenie materiałów siatek wzmacniających w wytrzymałości ściernic do przecinania”


Doktor inżynier Ryszard Dębkowski wygłasza referat pt. ”Wskaźnik pokrycia przy obciąganiu wieloziarnistym obciągaczem stojącym”


Magister inżynier Marcin Skowron wygłasza referat pt. ”Modelowanie spoiwa żywicznego w ściernicy z ziarnami diamentowymi”


Profesor Andrzej Gołąbczak i profesor Czesław Niżankowski przewodniczą obradom Sesji nr 5 konferencji-Badania procesów obróbki ściernej


Doktor inżynier Marcin Gołąbczak wygłasza referat pt. ”Polerowanie stopów magnezu”


Doktor inżynier Robert Święcik wygłasza referat pt. ”Energochłonność procesu elektroerozyjnego szlifowania stopów tytanu”


Pracownicy Katedry na bałtyckiej plaży w Darłówku: (od lewej) dr Józef Kaczmarek, dr Ryszard Dębkowski, prof. Włodzimierz Fiks, mgr Marcin Skowron, prof. Andrzej Gołąbczak, dr Robert Święcik, dr Marcin Gołąbczak


24.06.2009

W dniach 24-26 czerwca 2009 roku dr inż. Marcin Gołąbczak uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL 2009”, która odbyła się w Rzymie. Zaprezentował swój poster pt.” Notices on method of thickness evaluation of the TiN layers on magnesium alloys”.

Doktor inż. Marcin Gołąbczak podczas sesji porterowej konferencji DSL-2009 prezentuje swój plakat pt.” Notices on Method of Thickness Evaluation of the TiN Layers on Magnesium Alloys”.


22.05.2009

W dniach 20-22.05.2009 pracownicy KTM brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej EM 09 - Obróbka Elektroerozyjna (ELECTROMACHINING) - Bydgoszcz-Zacisze.

Profesor Andrzej Gołąbczak prezentuje referat pt. „Modelowanie matematyczne zjawisk fizycznych w szczelinie elektrodowej EDM”


Doktor inż. Marcin Gołąbczak podczas prezentacji swojego referatu pt. „Warstwy ochronne TiN na stopach magnezu wytwarzane metodą PAPVD”


01.01.2009

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki mianował w dniu 01.01.2009 prof. dr hab. inż. Andrzeja Gołąbczaka na stanowisko profesora zwyczajnego PŁ.

01.12.2008 Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki mianował w dniu 01.12.2008 dr hab. inż. Mirosława Urbaniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego PŁ.

17.09.2008 17 września odyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Roberta Święcika pt. "Wpływ elektroerozyjnego szlifowania na przebieg procesu i wyniki obróbki". Promotorem pracy był prof. Andrzej Gołąbczak, a recenzentami prof. Jerzy Kozak (Politechnika Warszawska) i dr hab. Włodzimierz Fiks (Politechnika Łódzka).

17.06.2008

W dniu 17.06.2008r. w Katedrze Technologii Maszyn gościli przedstawiciele firmy CONCEPT LASER GMBH - Lichtenfels Germany. Goście zaprezentowali wykład pt.: RAPID TECHNOLOGY.26.05.2008

Dnia 26.05.2008r odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej. W czasie uroczystości profesor Andrzej Gołąbczak został uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony Dla Politechniki Łódzkiej"12.05.2008 W maju 2008 roku profesor Andrzej Gołąbczak odwiedził fabrykę CONCEPT-LASER, Lichtenfels w Niemczech zajmującą się technologiami Rapid Prototyping i produkcją części dla przemysłu elektronicznego, motoryzacyjnego i lotniczego.09-14.09.2007 W dniach 9-14 września 2007 roku dr inż. Marcin Gołąbczak uczestniczył w międzynarodowej konferencj naukowej „18th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes and Nitrides-DIAMOND 2007, która odbyła się w Berlinie. Zaprezentował poster pt.” “Thermal Stability of Detonation Nanodiamonds”.

24-26.06.2007 W dniach 24-26 czerwca 2007 roku Profesor Andrzej Gołąbczak uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „15th International Symposium for Electromachining ISEM XV”, Pittsburgh-USA. Zaprezentował dwa referaty pt.:
- Studies on the Process of Electrodischarge Grinding of Hard Materials,
- Electrochemical and Electrodischarge Dressing of Grinding Wheels with metal bonds by using segmental tool electrode.

Profesor Andrzej Gołąbczak prezentuje referat pt. „Studies on the Process of Electrodischarge Grinding of Hard Materials”


Profesor Andrzej Gołąbczak prezentuje referat pt. „Electrochemical and Electrodischarge Dressing of Grinding Wheels with metal bonds by Using Segmental Tool Electrode”.”


Profesor Jerzy Kozak i profesor Andrzej Gołąbczak podczas obrad konferencji.


Profesor Andrzej Gołąbczak na pokładzie łodzi podwodnej zacumowanej w Pittsburghu.


01.04.2007 Jubileusz dziesięciolecia Katedry Technologii Maszyn

Historia działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Technologii Maszyn (TM) jest nierozerwalnie związana z utworzeniem Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja 1945roku. Jej pierwowzorem była Katedra Obróbki Metali I kierowana przez prof. Leona Burnata w latach 1945-56, a następnie Katedra Technologii Budowy Maszyn działająca w latach 1956-70 pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kornbergera, późniejszego dyrektora Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. Po śmierci prof. Zbigniewa Kornbergera w 1976 roku Instytutem kierował doc. dr inż. Bogdan Meldner, a następnie od 1997 roku prof. dr inż. Jan Rafałowicz. W strukturze organizacyjnej Instytutu funkcjonowały wówczas cztery zespoły naukowe, które w 1987 roku zostały przekształcone w zakłady naukowe. Pracownicy Katedry TM wchodzili wówczas w skład Zespołu, a następnie Zakładu Technologii Maszyn, którego kierownikiem był prof. dr Euro-Ing. Andrzej Koziarski.
Katedra TM uzyskała status samodzielnej jednostki organizacyjnej PŁ w dniu 1 kwietnia 1997 roku, na podstawie Zarządzenia nr 3/97 Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Józefa Majera. Jej pierwszym kierownikiem był (w latach 1997-2002) prof. dr EuroIng. Andrzej Koziarski. Od października 2002 roku Katedrą TM kieruje prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak. Kadrę Katedry TM stanowi 13 osób, w tym: 2 profesorów tytularnych, 2 doktorów habilitowanych oraz 7 doktorów nauk technicznych. Działalność naukowodydaktyczna Katedry TM obejmuje następujące obszary:

- doskonalenie procesów obróbki ściernej;
- badanie i diagnostyka materiałów i narzędzi ściernych;
- badanie i rozwój narzędzi skrawających;
- badanie procesów obróbki elektroerozyjnej (EDM) i elektrochemicznej (ECM);
- komputerowe wspomaganie technologii CAM, CIM;
- zastosowanie systemów ekspertowych w technologii maszyn;
- ochrona środowiska i BHP w procesach produkcyjnych;
- marketing przemysłowy i organizacja procesów wytwarzania,
- badania przedrejestracyjne automatów do gier zgodnie z upoważnieniem Ministerstwa Finansów.

Prace badawcze w tych obszarach realizowano m.in. w ramach dwunastu "Grantów" KBN i trzech projektów celowych. Wieńczy je również: 12 ukończonych przewodów doktorskich, 3 obronione prace habilitacyjne oraz dwa tytuły profesora. W okresie dziesięciolecia Katedry TM jej pracownicy opublikowali ponad 145 prac naukowych, w tym 5 monografii oraz uzyskali 5 patentów.

Katedra TM utrzymuje i rozwija współpracę naukowo-badawczą z przemysłem, zwłaszcza wytwarzającym: narzędzia skrawające, narzędzia ścierne, obrabiarki oraz inne maszyny i wyroby precyzyjne. W Katedrze TM działają 4 nowocześnie wyposażone laboratoria, służące celom naukowym i dydaktycznym. Są to:

- Laboratorium Narzędzi Ściernych wyposażone w unikatową aparaturę do oceny walorów użytkowych narzędzi ściernych;
- Laboratorium Technologii Maszyn, m.in. wyposażone w cztery nowoczesne obrabiarki CNC,
- Laboratorium Komputerowe wyposażone w 15 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe;
- Laboratorium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, m.in. wyposażone w aparaturę do oceny warunków środowiska pracy.

Katedra TM ma znaczący udział w kształceniu ogółu studentów Wydziału Mechanicznego PL oraz słuchaczy studiów doktoranckich. Świadczy również usługi dydaktyczne dla Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz IFE. Obecnie z Katedrą TM naj silniej jest związany kierunek studiów "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" oraz specjalność "Obrabiarki, Obróbka Skrawaniem i Technologia Maszyn". Każdego roku około 20 studentów z tego kierunku i specjalności wykonuje w Katedrze TM prace dyplomowe. Katedra TM jest również organizatorem i realizatorem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy".
Katedra TM wykonuje także usługi badawcze i projektowe, obejmujące m.in.:

- projektowanie i wykonywanie specjalistycznych urządzeń technologicznych;
- wykonywanie skomplikowanych części maszyn na obrabiarkach CNC;
- testowanie dynamicznej wytrzymałości ściernic;
- usługi badawcze i ekspertyzy w obszarze obróbki ubytkowej, narzędzi ściernych i skrawających.

30.03.2007

Z okazji Jubileuszu odbyło się w dniu 30. 03 2007 roku w budynku Rektoratu PŁ uroczyste spotkanie pracowników Katedry Technologii Maszyn, z udziałem Prodziekanów Wydziału Mechanicznego: prof. dr hab. inż. Bogdana Kruszyńskiego i dr hab. inż. Zbigniewa Pawelskiego-prof. PŁ. Uczestnicy tego spotkania są uwiecznili się na załączonej fotografii.Z przodu od lewej: dr inż. Józef Kaczmarek, prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak, Barbara Myszkorowska, prof. dr inż. Andrzej Koziarski, dr hab. inż. Zbigniew Pawelski- prof. PŁ;
drugi rząd od lewej: dr inż. Ryszard Dębkowski, Wojciech Wódz, dr inż. Piotr Wajszczyk, dr hab. inż. Włodzimierz Fiks- prof. PŁ, dr hab. inż. Mirosłw Urbaniak;
trzeci rząd od lewej: dr inż. Tomasz Rutkiewicz, dr inż. Tomasz Koziarski, prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, mgr inż. Robert Święcik, dr inż. Andrzej Zora, dr inż. Mariusz Derwiszyński

06-07.03.2006 W dniach 6-7 marca 2006 roku profesor Andrzej Gołąbczak oraz dr inż. Marcin Gołąbczak uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej „France-Israel Symposium on Diamond, Carbon Nano-structures and Related Materials, Ein Bokek, Izrael.

dr Marcin Gołąbczak wygłasza referat pt. „Identification of Carbon Coatings Deposited on Magnesium Alloys by PACVD Method”


Profesor Andrzej Gołąbczak prezentuje poster pt. „ Identification of Carbon Coatings Deposited on Magnesium Alloys by PACVD Method”


27.02-01.03.2006 W dniach 27 lutego - 1 marca 2006 roku profesor Andrzej Gołąbczak oraz dr inż. Marcin Gołąbczak uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Superhard Coatings, Ein Geni, Izrael.

Profesor Andrzej Gołąbczak prezentuje poster pt. „Tribological Axaminations of the Hard Karbon Coatings onto the Substratem made of Cementem Carbide”

Dr inż. Marcin Gołąbczak prezentuje poster pt. „Deposition of Carbon Coatings on Magnesium Alloys by PACVD Method”

16.12.2004 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadaje tytuł Profesora Andrzejowi Gołąbczakowi01.10.2002  Kierownikiem Katedry Technologii Maszyn zostaje prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak.

01.04.1997 Z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn wydzieliła się Katedra Technologii Maszyn jako samodzielna jednostka organizacyjna. Jej kierownikiem został Prof. Dr Eur - Ing. Andrzej Koziarski.

20.04.1970 Na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa w miejsce Katedr i Zakładów zostały utworzone Instytuty jako podstawowe jednostki organizacyjne Wydziałów. Z połączenia Katedry Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz Katedry Technologii Budowy Maszyn utworzono Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. Dyrektorem Instytutu został prof. Zbigniew Kornberger. Po śmierci Prof. Z. Kornbergera w 1976 r. przez okres jednego roku kierował Instytutem doc. dr inż. Bogdan Meldner, a następnie od 1977 r. prof. dr inż. Jan Rafałowicz. W Instytucie utworzono cztery Zakłady: Zakład Obrabiarek, Zakład Automatyzacji Obrabiarek, Zakład Obróbki Skrawaniem, Zakład Technologii Maszyn. Kierownikiem Zakładu Technologii Maszyn został doc. dr inż. Andrzej Koziarski.

01.10.1956 Z Katedry Obróbki Metali wyodrębniono Katedrę Technologii Maszyn. W jej skład weszły dwa zakłady: Zakład Technologii Budowy Maszyn, Zakład Narzędzi Skrawających. Kierownikiem i organizatorem Katedry był doc. mgr inż. Zbigniew Kornberger. Utworzono trzy nowe specjalności dyplomowania: obrabiarki metali, narzędzia skrawające, technologia budowy maszyn.

24.05.1945 Utworzenie Politechniki Łódzkiej. Wśród 15 uruchomionych Katedr znalazła sie Katedra Obróbki Metali I, której organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. nadzw. inż. dypl. Leon Burnat.
Licznik odwiedzin: 9999
Obecnie on-line: 9
Politechnika Łódzka
Katedra Technologii Maszyn
90-924 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 1/15,
Tel. (48) (42) 631 22 95, Fax (48) (42) 636 79 63