strona główna / Osiągnięcia naukowe
Katedra
Katedra
Studenci
Studenci
Maturzyści
Maturzyści
Nauka
Nauka
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu


Osiągnięcia naukowe
Najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Katedry w okresie ostatnich kilku lat obejmują:

Wykonanie sześciu projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych,

Wdrożenie pięciu urządzeń do badania dynamicznego ściernic na rozrywanie,

Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w USA INPEX XIII, Pittsburgh 1997, za opracowanie metody monitorowania stanu ściernicy,

Złoty Medal Międzynarodowych Targów INTERTECHNOLOGY - 99, za opracowanie technologii wytwarzania obciągaczy wirujących,

Nagroda II Stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i CIOP za projekt, budowa i wdrożenie zespołu maszyn do badania wytrzymałości ściernic.


Przykładowe patenty:

Sposób i układ do oceny zdolności skrawnych ściernicy, UP RP nr 160794,

Sposób dzielenia ziaren diamentowych, patent UP PRL nr 134377,

Urządzenie do pomiaru ładunku elektrostatycznego generowanego na płaskich wyrobach włókienniczych, patent UP PRL nr 125634,

Sposób oraz urządzenie do pomiaru okrągłości, UP RP nr 176148,

Urządzenia do pomiaru mikronierówności, wzór użytkowy UP PRL nr 30616 i 30618,

Sposób elektrochemicznego ostrzenia ściernic, patent nr P298174
Licznik odwiedzin: 9999
Obecnie on-line: 9
Politechnika Łódzka
Katedra Technologii Maszyn
90-924 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 1/15,
Tel. (48) (42) 631 22 95, Fax (48) (42) 636 79 63