strona główna / Publikacje
Katedra
Katedra
Studenci
Studenci
Maturzyści
Maturzyści
Nauka
Nauka
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu


Publikacje
Dorobek publikacyjny pracowników Katedry obejmuje ponad 500 prac (w tym 25 artykułów w czasopismach naukowych wyróżnionych przez Journal Citation Reports), 15 patentów, 6 monografii, 6 skryptów i podręczników.


Publikacje w roku 2016


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

M. Gołąbczak, A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, R. Święcik: „Modelling and research of temperature distribution in surface layer of titanium alloy workpiece during AEDG and conventional grinding”, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Vol. 28, 2016, pp. 1781-1789.

M. Gołąbczak: „Raman Spectra Analysis of Carbon Layers on Magnesium Alloys”, Annales de Chimie-Sciences des Materiaux, Vol. 40, no. 1-2, 2016, pp. 1-8.

A. Gołąbczak, A, Konstantynowicz, M. Gołąbczak: „Comparative analysis of the surface roughness parameters due to the machining uniformity ”, Defect and Diffusion Forum, Vol. 367, 2016, pp. 25-33.

Artykuły w czasopismach zagranicznych

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak: „Economical Aspect of Assessment of Electrochemical Dressing of Super Hard Grinding Wheels”, Machines, Technologies, Materials, Issue 4, 2016, pp. 3-5.

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak: „Electrodischarge and Electrochemical Dressing of Superhard Grinding Wheels”, Machines, Technologies, Materials, Issue 5, 2016, pp. 6-9.

Artykuły w czasopismach polskich

R. Dębkowski: „Emisja akustyczna w procesie obciągania ściernic obciągaczem wieloziarnistym o różnym stopniu zużycia”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1326-1327.

R. Leonarcik, M. Urbaniak: „Wpływ wybranych odmian szlifowania na wynik oceny szlifowalności materiałów”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1334-1335.

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak, R. Święcik, D. Kaczmarek: „Ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych po obciąganiu wybranymi sposobami elektroerozyjnymi”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1356-1357.

A. Gołąbczak, K. Woźniak, M. Gołąbczak, M. Skowron, A. Konstantynowicz: „Wpływ skrawności kształtek ceramicznych na topografię powierzchni przedmiotów stalowych obrabianych w wygładzarce rotacyjno-kaskadowej”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1390-1391.

A. Gołąbczak, K. Woźniak, M. Gołąbczak, M. Skowron, A. Konstantynowicz: „Wpływ skrawności kształtek poliestrowych na topografię powierzchni przedmiotów ze znalu obrobionych w wygładzarce rotacyjno-kaskadowej”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1392-1393.

J. Kaczmarek, S. Lange, R. Święcik, A. Żurawski: „Diagnostyka błędów stołu obrotowego pionowego centrum frezarskiego CNC z wykorzystaniem sondy przedmiotowej”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1484-1485.

A. Gołąbczak, T. Pobol, D. Herman, R. Dębkowski: „Właściwości eksploatacyjne ściernic ceramicznych z ziaren cBN o zróżnicowanej budowie”, Mechanik, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1530-1531.


Publikacje w roku 2015


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: „Microgeometry modeling of Magnesium Alloy Polished Surfaces by Means of Cone-Based Manifolds”, Defect and Diffusion Forum, Vol. 364, 2015, pp. 44-60.

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, R. Święcik, M. Galant: „Modeling and Experimental Investigations of the Surface Layer Temperature of Titanium Alloys During AEDG Processing”, Defect and Diffusion Forum, Vol. 365, 2015, pp. 63-70.

Rozdziały w książkach zagranicznych

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: „Modelling of the Surface Morphology by Means of 2D Numerical Filters”, Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design, edited by A. Oechsner and H. Altenbach, Advanced Structured Materials 70, Springer, Switzerland, 2015, pp. 135-144.

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: „Modelling of the Surface Morphology by Means of 2D Numerical Filters”, Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design, edited by A. Oechsner and H. Altenbach, Advanced Structured Materials 70, Springer, Switzerland, 2015, pp. 135-144.

Referaty z konferencji zagranicznych

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “Comparative Analysis of the Surface Roughness Parameters due to the Surface Machining Uniformity”, Proceedings of 11th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids - DSL 2015 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Munich, Germany, 2015, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 71-72.

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “Heat Transfer Modelling during Titanium Alloy Grinding”, Proceedings of 9th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX 2015 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Munich, Germany, 2015, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 60-61.

Artykuły w czasopismach polskich

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, R. Święcik: „Ocena struktury geometrycznej powierzchni stopu magnezu po elektroerozyjnym wycinaniu elektrodą drutową (WEDM) i elektroerozyjnym szlifowaniu (AEDG)”, Mechanik, nr 4, Vol. 88, 2015, str. 85-91.

A. Gołąbczak, J. Kaczmarek M. Gołąbczak: „Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej”, Mechanik, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 100-104.

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, R. Święcik: „Ocena morfologii i struktury geometrycznej powierzchni stopu magnezu po obróbce ściernej”, Mechanik, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 105-111.

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak, R. Święcik, B. Stańczyk, D. Kaczmarek: „Dwuparametrowa ocena zdolności skrawnych ściernic super-twardych ze spoiwem metalowym”, Mechanik, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 112-116.

A. Gołąbczak, M. Gołąbczak, R. Święcik, M. Galant, D. Kaczmarek: „Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych parametrów CPS”, Mechanik, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 117-121.

B.P. Pisarek, C. Rapiejko, R. Święcik, T. Pacyniak: "Effect of Inhibitor Coatning of a Ceramic Mould on the Surface Quality of an AM60 Alloy Cast with Cr and V". Archives of Foundry Engineering, Vol. 15, Issue 3, 2015, pp. 51-56.


Publikacje w roku 2014


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

M. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, A. Gołąbczak: “Use of the Cellular Automata for Modeling of the Carbon Nanolayer Growth on a Light Alloy Substrate", Journal of Nano Research (Trans Tech Publications Ltd, Switzerland), Vol. 26, 2014, pp. 159-167.

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “Use of the Cellular Automata for Modelling of the Material Erosion and Grit Entrainment During Discharge in EDM", Defect and Diffusion Forum (Trans Tech Publications Ltd, Switzerland), Vol. 354, 2014, pp. 101-108.

Referaty z konferencji zagranicznych

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “Modelling and Experimental Investigations of Surface Layer Temperature During AEDG Process”, Proceedings of 10th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids - DSL 2014 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Paris, France, 2014, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 101.

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “Comparison of the Geometrical Structure of the Machined Surfaces with using Mechanical and Optical Profilers in the 2D and 3D Measurement”, Proceedings of 10th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids - DSL 2014 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Paris, France, 2014, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 112.

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “Analysis of the Roughness Profile Course by Means of the Autoregressive Type Stochastic Processes”, Proceedings of 8th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX 2014 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Paris, France, 2014, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 84-85.

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: “The Surface Texture Patterns Recognition with using Kohonen’s Network Idea after Finishing”, Proceedings of 8th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX 2014 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Paris, France, 2014, dysk optyczny (CD-ROM), pp. 104.

Artykuły w czasopismach polskich

A. Gołąbczak, A. Konstantynowicz, M. Gołąbczak: "Modelowanie mikrogeometrii powierzchni polerowanej stopu magnezu", Mechanik nr 8-9, 2014, str. 79-90.

A. Gołąbczak, R. Święcik, M. Gołąbczak, B. Stańczyk: "Badania porównawcze temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) materiałów trudnoobrabialnych", Mechanik nr 8-9, 2014, str. 134-137.

R. Dębkowski, P. Ostrowski: "Analiza MES wpływu wielkości oraz rozkładu sił mocowania na dokładność obróbki przedmiotu o małej sztywności". Mechanik nr 8-9, 2014, str. 289-296.

J. Kaczmarek, S. Lange, R. Święcik, A. Żurawski: "Przedstawienie wariantów technologii obróbki korpusu gazomierza poprzez wybór rozwiązania konstrukcji uchwytu mocującego". Mechanik nr 8-9, 2014, str. 297-304.

R. Dębkowski: "Potencjał użytkowy ściernicy obciąganej wieloziarnistym warstwowym obciągaczem stającym". Mechanik nr 8-9, 2014, str. 127-133.

D. Herman, A. Gołąbczak, R. Dębkowski, W. Walkowiak, T. Pobol: "Wytrzymałość ściernic CBN z korpusem ceramicznym i szklanokrystalicznym spoiwem w warstwie ściernej". Mechanik nr 8-9, 2014, str. 151-156.

J. Bojanowska, M. Urbaniak: "Porównanie wybranych właściwości użytkowych diamentowych ściernic ze spoiwem żywicznym do przecinania węglików spiekanych". Mechanik nr 8-9, 2014, str. 58-61.

A. Gołąbczak: "Metody obciągania ściernic kształtowych - Część 1. Metody mechaniczne". Obróbka metalu nr 3, 2014, str. 21-27.

A. Gołąbczak: "Metody obciągania ściernic kształtowych - Część 2. Metody erozyjne". Obróbka metalu nr 3, 2014, str. 16-21.

P. Wajszczyk: "Ethical Development of Professional Image in Professional Codes of Engineering Ethics". Annales. Ethics in Economic Life, Vol 17, no 3, 2014, pp. 139-147.

P. Wajszczyk: "The Concept of Integrity and Its Application to Engineering Ethics". Annales. Ethics in Economic Life, Vol 17, no 4, 2014, pp. 101-110.

A. Zora: "Wiarygodne prognozowanie i adekwatne planowanie warunkami koniecznym budowy skutecznego systemu ratownictwa drogowego". Logistyka nr 6, 2014, str. 11916-11925.


Publikacje w roku 2013


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Assessment of the Energy Consumption and Internal Stresses in Surface Layer in the Abrasive Electrodischarge Grinding (AEDG) Process, Defect and Diffusion Forum, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 334-335, 2013, pp. 89-96.

Gołąbczak Marcin, Jacquet Philippe, Nouveau Corinne, Fliti Romain: Tribological Investigations of TiC+a-C:H Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD Technology, Defect and Diffusion Forum, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 334-335, 2013, pp. 97-104.

Gołąbczak Marcin, Jacguet Philippe, Nouveau Corinne, Fliti Romain: Low Friction MoS2TiW Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD Method, Materialwissenschaft and Werkstofftechnik, Wiley, Germany, Vol. 44, 2013, pp. 395-402.

Gołąbczak Marcin, Gołąbczak Andrzej, Konstantynowicz Andrzej, Jacquet Philippe: Cellular Automata for Modelling Growth of the Carbon-Like Layers with Using Ideas of Surface Thermodynamics, Wulfenia Journal, Klagenfurt, Austria, Vol. 20, No. 3, 2013, pp. 2-15.

Rozdziały w książkach zagranicznych

Gołąbczak Andrzej, Konstantynowicz Andrzej, Gołąbczak Marcin: Mathematical Modelling of the Physical Phenomena in the Interelectrode Gap of the EDM Process by Means of Cellular Automata and Field Distribution Equations, Advanced Structured Materials- Experimental and Numerical Investigation of Advanced Materials and Structures, Springer, Germany, Vol. 41, 2013, pp. 169-184.

Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Andrzej, Konstantynowicz Andrzej, Gołąbczak Marcin: Use of the Cellular Automata for Modelling of the Material Erosion and Grit Entrainment During Discharge in EDM. Proceedings of the 9th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL, Madrid, Spain, 2013, pp. 258-259.

Gołąbczak Marcin, Konstantynowicz Andrzej, Gołąbczak Andrzej: Use of the Cellular Automata for Modeling of the Carbon Nanolayer Growth on a Light Alloy Substrate. Proceedings of the 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX, Madrid, Spain, 2013, pp. 29.

Artykuły w czasopismach polskich

Dębkowski Ryszard: Analiza możliwości oceny rozkładu ziaren ściernych na czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego. Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 120-127.

Dębkowski Ryszard, Kulesza Zbigniew, Torzewicz Tomasz: Badania czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego. Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 128-135.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert, Galant Marcin: Modelowanie i weryfikacja doświadczalna temperatury w procesie szlifowania AEDG stopu tytanu. Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 136-143.

Gołąbczak Marcin, Święcik Robert, Szymański Witold: Przygotowanie powierzchni próbek ze stali X38CrMoV5-1 pod powłoki ochronne metodą szlifowania AEDG i polerowania. Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 144-151.

Kaczmarek Jan, Lange Sebastian, Święcik Robert, Żurawski Artur: Zwiększenie dokładności wykonania przedmiotu na obrabiarce CNC poprzez modyfikację toru narzędzia. Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 57-64.

Wajszczyk Piotr: Etyka zawodu inżyniera w świetle wybranych kodeksów. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom. 15, 2013, pp. 241-258.

Monografie

Urbaniak Mirosław: System projektowania i oceny ściernic supertwardych ze spoiwem żywicznym. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2013, 130 stron.

Publikacje w roku 2012


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Jacquet Philippe, Gołąbczak Marcin, Lourdin Pierre: Experimental Characterization of Non-Seizing Solutions for Plastic Moulding Tools, Applied Surface Science, Elsevier, USA, Vol. 261, 2012, pp. 824-829.

Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Marcin, Jacguet Philippe, Nouveau Corinne, Fliti Romain: Tribological Investigations of TiC+a-C:H Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVC Technology. Proceedings of the 8th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 265.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Assessment of the Energy Consumption and Internal Stresses in Surface Layer in the Abrasive Electrodischarge Grinding (AEDG) Process. Proceedings of the 8th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 255-256.

Gołąbczak Marcin, Jacguet Philippe, Nouveau Corinne, Fliti Romain: Low Friction MoS2TiW Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD Method. Proceedings of the 6th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 61.

Gołąbczak Andrzej, Konstantynowicz Andrzej: Mathematical Modelling of the Physical Phenomena in the Interelectrode Gap of the EDM Process. Proceedings of the 6th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting - ACEX, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 70.

Rozdziały w książkach polskich

J. Kaczmarek, S. Lange, R. Święcik, A. Żurawski: Możliwości zastosowania nagniatania zewnętrznych powierzchni kulistych w seryjnej produkcji przedmiotów ze stali kwasoodpornej. Obróbka Skrawaniem – Efektywne Wtrwarzanie, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 487-494.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Wpływ warunków szlifowania AEDG stopów tytanu na temperaturę i stan naprężeń własnch w warstwie wierzchniej. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 100-106.

Dębkowski Ryszard, Rosiak Andrzej: Ocena obciążenia cieplnego ziarna diamentowego obciągacza jednoziarnistego. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 185-192.

Rosiak Andrzej, Dębkowski Ryszard: Modelowanie rozpraszania ciepła wywiązującego się w procesie cyklicznego obciągania ściernicy z elektrokorundu diamentowym obciągaczem jednoziarnistym. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 277-284.

Kaczmarek Józef: Ocena sprawności elektrokorundowych ściernic do przecinania na przecinarkach ręcznych. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 37-42.

Skowron Marcin, Urbaniak Mirosław: Porównanie pracy pojedynczego ziarna ściernego i grupy ziaren w ściernicach supertwardych ze spoiwem żywicznym. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 285-292.

Leonarcik Rafał, Urbaniak Mirosław: Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej, Praca pod redakcją Piotra Cichosza, Wrocław, 2012, str. 293-304.

Artykuły w czasopismach polskich

Gołąbczak Andrzej: Kierunki rozwoju szlifowania. Mechanik, Vol. 84, Nr 12, 2012, str. 22-23.

Kaczmarek J., Lange S., Święcik R., Żurawski A.: Możliwości zastosowania nagniatania zewnętrznych powierzchni kulistych w seryjnej produkcji przedmiotów ze stali kwasoodpornej. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 487-494.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Wpływ warunków szlifowania AEDG stopów tytanu na temperaturę i stan naprężeń własnch w warstwie wierzchniej. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 100-106.

Dębkowski Ryszard, Rosiak Andrzej: Ocena obciążenia cieplnego ziarna diamentowego obciągacza jednoziarnistego. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 185-192.

Rosiak Andrzej, Dębkowski Ryszard: Modelowanie rozpraszania ciepła wywiązującego się w procesie cyklicznego obciągania ściernicy z elektrokorundu diamentowym obciągaczem jednoziarnistym. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 277-284.

Kaczmarek Józef: Ocena sprawności elektrokorundowych ściernic do przecinania na przecinarkach ręcznych. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 37-42.

Skowron Marcin, Urbaniak Mirosław: Porównanie pracy pojedynczego ziarna ściernego i grupy ziaren w ściernicach supertwardych ze spoiwem żywicznym. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 285-292.

Leonarcik Rafał, Urbaniak Mirosław: Metoda oceny wybranych cech szlifowalności materiałów. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 293-304.

Gołąbczak Marcin, Jacquet Philippe: Thickness Evaluation of the Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys Using Optical Profiler, Journal of Machine Engineering, Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 29-36.

Gołąbczak Marcin, Pawlak Wojciech, Szymański Witold, Jacquet Philippe, Fliti Romain: Properties of PVD Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel for Plastic Moulding Applications, Journal of Machine Engineering, Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 37-45.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Badania rozkładu temperatury w strefie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) stopu tytanu, Inżynieria Maszyn, Vol. 16, Nr 3, 2012, str. 40-47.

Rutkiewicz Tomasz, Urbaniak Mirosław: Selected relationships between process magnitudes during surface grinding with and without cooling. Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 16, no. 2, 2013, pp. 2012.


Publikacje w roku 2011


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Gołąbczak Marcin: Characteristics of TiN and NCD Layers on Magnesium Alloys, Journal of Nano Research, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 16, 2011, pp. 29-35.

Gołąbczak Marcin, Konstantynowicz Andrzej: Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers, Defect and Diffusion Forum, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 312-315, 2011, pp. 265-270.

Raj Ewa, Lisik Zbigniew, Fiks Włodzimierz: Influence of the Manufacturing Technology on Microchannel Structure Efficiency. Materials Science and Engineering B, Elsevier, Vol. 176, 2011, pp. 311-315.

Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Marcin: Notices on Method of Thickness Evaluation of the TiN Layers on Magnesium Alloys. Proceedings of the 7th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL, Algarve, Portugal, 2011, pp. 225-226.

Rozdziały w książkach zagranicznych

Gołąbczak Marcin, Konstantynowicz Andrzej: Estimation of Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys, Special Issue on Magnesium Alloys, Edited by W.A. Monteiro, Published by InTech, Croatia, 2011, pp. 41-66.

Rozdziały w książkach polskich

Dębkowski Ryszard: Ocena możliwości aplikacji metody Razor Blade do oceny zmian indywidualnego obciążenia ziaren ściernych na czynnej powierzchni ściernicy. Obróbka ścierna. Współczesne problemy. Gdańsk, 2011, str. 257-264.

Leonarcik Rafał, Szajder Marcin, Urbaniak Mirosław : Stanowisko do oceny szlifowalności materiałów. Obróbka ścierna. Współczesne problemy, Gdańsk 2011, str. 289-298.

Kaczmarek Józef : Wpływ podstawowych parametrów charakterystyki technicznej ściernic do przecinania na ich wybrane właściwości wytrzymałościowe. Obróbka ścierna. Współczesne problemy, Gdańsk, 2011, str. 25-28.

Skowron Marcin, Urbaniak Mirosław: Weryfikacja doświadczalna ugięcia spoiwa, utwierdzenia ziarna ściernego oraz ugięcia ściernic supertwardych ze spoiwem żywicznym. Obróbka ścierna. Współczesne problemy. Gdańsk, 2011, str. 91-102.

Jacquet P., Gołąbczak M., Chamoux L. M., Martin J.: In-depth XRD analysis by mean of a controlled polishing procedure. Obróbka ścierna. Współczesne problemy, Gdańsk, 2011, str. 343-348.

Gołąbczak Marcin, Skowron Marcin, Szymański Witold: Mikro- i nanostruktura powierzchni próbek z węglika krzemu po polerowaniu. Obróbka ścierna. Współczesne problemy, Gdańsk, 2011, str. 403-412.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Badania wpływu wybranych warunków szlifowania AEDG stopu tytanu na temperaturę warstwy wierzchniej. Obróbka ścierna. Współczesne problemy, Gdańsk, 2011, str. 395-402.

Kaczmarek Jan, Święcik Robert, Żurawski Artur: Analiza dokładności obróbki na centrum frezarskim z wykorzystaniem sondy pomiaru przedmiotu. Obróbka skrawaniem. Nauka a przemysł, Wrocław/Opole, 2011, str. 311-318.

Dębkowski Ryszard, Matczak Marek: Wpływ parametrów obróbki na temperaturę skrawania i chropowatość powierzchni w toczeniu tworzyw termoplastycznych. Obróbka skrawaniem. Nauka a przemysł, Wrocław/Opole, 2011, str. 525-532.

Artykuły w czasopismach polskich

Kaczmarek Józef, Świniarski Jacek: The strength of cut-off wheel model subjected to a single point lateral load assessed by different methods. Mechanics and Mechanical Engineering, Łódź, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 61-72.

Kaczmarek Józef, Świniarski Jacek: The strength of cut-off wheel model subjected to a three point lateral load assessed by different methods. Mechanics and Mechanical Engineering, Łódź, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 73-79.

Gołąbczak Marcin: Polishing of hard machining semiconductor materials made of silicon carbide. Mechanics and Mechanical Engineering, Łódź, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 81-93.

Kaczmarek Józef: Using a thermovision method for measuring temperatures of a workpiece during cut-off operation. Advances in manufacturing science and technology, Vol. 35, No. 4, 2011, pp. 85-95.

Zora Andrzej: Specyfika transportu wewnętrznego w aspekcie występujących zagrożeń i sposobów przeciwdziałania wypadkom na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, Logistyka, Nr 3, 2011, str. 3127-3133.

Zora Andrzej: Czynniki zagrożenia w ruchu drogowym. Logistyka, Nr 6, 2011, str. 4153-4162.

Gołąbczak Andrzej: Kierunki rozwoju szlifowania. Mechanik, Nr 12, 2011, str. 22-23.


Publikacje w roku 2010


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Gołąbczak Marcin, Konstantynowicz Andrzej: Notices on Method of Thickness Evaluation of TiN Layers on Magnesium Alloys. Defect and Diffusion Forum, Trans Tech Publications, Switzerland, Vols. 297-301, 2010, pp. 641-649.

Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Marcin, Andrzej Konstantynowicz: Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers. Proceedings of the 6th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL, Paris, France, 2010, pp. 18-19.

Gołąbczak A., Święcik R. : Electro-discharge Grinding: Energy Consumption and Internal Stresses in the Surface Layer. Proceedings of 16th International Symposium for Electromachinig ISEM XVI, Shanghai, Chiny, 2010, pp. 517-522.

Rozdziały w książkach zagranicznych

Gołąbczak Marcin: Properties of Hard Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys by PACVD Method. Advanced Knowledge Application in Practice, ISBN 978-953-307-141-1, Published by Sciyo Croatia, 2010, pp. 61-84.

Rozdziały w książkach polskich

Dębkowski Ryszard: Ocena temperatury pracy wierzchołków ziaren diamentowych stojącego obciągacza wieloziarnistego. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 43-52.

Skowron Marcin, Święcik Robert, Urbaniak Mirosław: Ocena narzędzi ściernych supertwardych ze spoiwem żywicznym nowej generacji. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 61-70.

Szajder Marcin, Urbaniak Mirosław: Specyficzna sieć neuronowa w systemie projektowania ściernic ze spoiwem żywicznym. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 81-92.

Urbaniak Mirosław: Porównanie właściwości wybranych spoiw żywicznych. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 93-104.

Kaczmarek Józef: Wpływ ułożenia siatek wzmacniających w ściernicach do przecinania na właściwości fizyczne związane z ugięciem i wytrzymałością. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 117-124.

Kaczmarek Józef: Pomiary temperatury frezowania wykończeniowego tytanu z zastosowaniem kamery termowizyjnej. Obróbka skrawaniem. Współczesne problemy, Łódź, 2010, str. 317-322.

Skowron Marcin, Urbaniak Mirosław: Metoda oceny właściwości skrawnych ściernic supertwardych ze spoiwem żywicznym. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 125-134.

Gołąbczak Marcin, Kubiak Andrzej, Szymański Witold: Polerowanie struktur półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 337-348.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Szlifowanie elektroerozyjne AEDG: energochłonność procesu i stan naprężeń własnych w warstwie wierzchniej. Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź, 2010, str. 489-500.

Kaczmarek Jan, Święcik Robert, Żurawski Artur: Aspekty technologiczne wykonywania głębokich otworów w stopach aluminium w warunkach produkcji seryjnej. Obróbka skrawaniem - Współczesne problemy, Łódź, 2010, str. 55-66.

Kaczmarek Józef: Pomiary temperatury frezowania wykończeniowego tytanu z zastosowaniem kamery termowizyjnej. Obróbka skrawaniem - Współczesne problemy, Łódź, 2010, str. 317-322.


Publikacje w roku 2009


Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Marcin: Notices on Method of Thickness Evaluation of the TiN Layers on Magnesium Alloys. Proceedings of the 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, Nanodiffusion and Nanostructured Materials – DSL, Rome, Italy, 2009, pp. 263.

Gołąbczak Marcin: Tools for Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers. Proceedings of the 20th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes and Nitrides-DIAMOND, Athens, Grece, 2009, P2.8.27.

Gołąbczak Marcin: Raman Spectra Evaluation of Carbon Layers with Voigt Profile. Proceedings of 4th International Conference on Vacuum and Plasma Surface Engineering, Hejnice, Czech Republic, 2009, pp. 64.

Święcik Robert: Experimental investigation of abrasive electrodischarge grinding of Ti6Al4V titanium alloy. Proceedings of 4th International Conference on Vacuum and Plasma Surface Engineering, Hejnice, Czech Republic, 2009, pp. 64.

Artykuły w czasopismach polskich

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Elektroerozyjne szlifowanie stopu tytanu, Inżynieria Maszyn - Obróbka Elektroerozyjna - Technologia, praca pod red. Michała Styp-Rekowskiego i Janusza Musiała, rok 12, zeszyt 1, 2009, str. 19-28.

Gołąbczak Andrzej, Konstantynowicz Andrzej: Modelowanie matematyczne zjawisk fizycznych w szczelinie elektrodowej EDM, Inżynieria Maszyn - Obróbka Erozyjna - Teoria i Eksperyment, praca pod red. Michała Styp-Rekowskiego i Janusza Musiała, rok 12, zeszyt 2-3, 2009, str. 23-32.

Gołąbczak Marcin, Wendler Bogdan, Pawlak Wojciech: Warstwy ochronne TiN na stopach magnezu wytwarzane metodą PAPVD, Inżynieria Maszyn - Obróbka Laserowa i Hybrydowa, praca pod red. Michała Styp-Rekowskiego i Janusza Musiała, rok 12, zeszyt 4, 2009, str. 31-41.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Ocena stanu warstwy wierzchniej stopu tytanu po szlifowaniu elektroerozyjnym. Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, str. 59-66.

Gołąbczak Marcin: Metoda pomiaru grubości cienkich warstw TiN wytworzonych metodą PVD na stopach magnezu. Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, str. 67-76.

Gołąbczak Marcin, Andrzej Konstantynowicz: Raman Spectra Evaluation of Carbon Layers with Voigt Profile. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering - JAMME, Vol. 37, No. 2, 2009, pp. 270-276.

Święcik R.: Experimental investigation of abrasive electrodischarge grinding of Ti6Al4V titanium alloy, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering - JAMME, 2009, Vol. 37, No. 2, pp. 706-711.

Rozdziały w książkach polskich

Kaczmarek Józef: Znaczenie materiałów siatek wzmacniających na wytrzymałość ściernic do przecinania. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 71-78.

Szajder Marcin, Urbaniak Mirosław: System projektowania ściernic ze spoiwem żywicznym. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 79-86.

Dębkowski Ryszard: Korekcja ustawienia wieloziarnistego obciągacza stojącego względem czynnej powierzchni ściernicy. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 129-136.

Dębkowski Ryszard, Gołąbczak Andrzej: Wskaźnik pokrycia przy obciąganiu wieloziarnistym obciągaczem stojącym. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 137-146.

Urbaniak Mirosław: Metodyka badania użytkowych właściwości polimerowych spoiw ściernic. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 181-192.

Skowron Marcin, Urbaniak Mirosław: Modelowanie obciążenia spoiwa żywicznego w ściernicy z ziarnami diamentowymi. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 269-278.

Leonarcik Rafał, Urbaniak Mirosław: Wpływ stanu powierzchni przedmiotu szlifowanego na jego emisyjność. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 435-444.

Gołąbczak Marcin: Polerowanie stopów magnezu. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 517-526.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Energochłonność procesu elektoerozyjnego szlifowania stopów tytanu. Współczesne problemy obróbki ściernej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, str. 587-596.


Publikacje w roku 2008


Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Marcin, Konstantynowicz Andrzej: Methods of the Quantitative Elaboration of Raman Spectra. International Conference Vacum and Plasma Surface Engineering, Liberec-Hejnice, Czech Republic, 2008, pp. 47.

Referaty z konferencji polskich

Fiks Włodzimierz, Zora Andrzej: Badania właściwości materiałów ściernic ze spoiwem ceramicznym. 4th International Congress on Technical Diagnostics. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2008, str.71.

Rozdziały w książkach polskich

Kaczmarek Józef: Badania wytrzymałości ściernic metodą tensometryczną. Wybrane problemy obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Bochnia, 2008, str. 13-22.

Leonarcik Rafał, Urbaniak Mirosław: Ocena temperatury warstwy wierzchniej przedmiotu szlifowanego, Wybrane problemy obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Bochnia, 2008, str. 147-154.

Koziarski Andrzej, Rutkiewicz Tomasz, Koziarski Tomasz, Szajder Marcin: Metoda miarodajnej oceny przebiegu procesu szlifowania obwodowego płaszczyzn. Wybrane problemy obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Bochnia, 2008, str. 195-204.

Kubiak Tomasz, Skowron Marcin, Urbaniak Mirosław: Komputerowa analiza obciążeń spoiwa żywicznego w ściernicach ze ścierniw supertwardych. Wybrane problemy obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Bochnia, 2008, str. 355-364.

Szajder Marcin, Urbaniak Mirosław: Samouczący system doboru warunków szlifowania. Wybrane problemy obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Bochnia, 2008, str. 405-414.

Gołąbczak Andrzej, Skrzypek Stanisław, Święcik Robert: Ocena struktury geometrycznej powierzchni i naprężeń własnych w procesie elektroerozyjnego szlifowania węglików spiekanych, Wybrane problemy obróbki ściernej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Bochnia, 2008, str. 425-434.

Artykuły w czasopismach polskich

Kaczmarek Józef: The effect of abrasive cutting on the temperature of grinding wheel and its relative efficiency. Archives of Civil and Machanical Engineering, Vol. VIII, No. 2, 2008, pp. 81-91.

Gołąbczak Marcin: Investigation of Corrosion Resistance of Coatings Deposited on Magnesium Alloys by PACVD Method. Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 12 No. 2, 2008, pp. 157-164,

Gołąbczak Andrzej Dębkowski Ryszard: Badania trwałości obciągaczy diamentowych wieloziarnistych. Narzędziowiec, Nr 2, 2008, str. 99-105.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Ocena energochłonności procesu elektroerozyjnego szlifowania. Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008, str. 35-42.


Publikacje w roku 2007


Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Studies on the Process of Electrodischarge Grinding of Hard Materials. Proceedings of the 15th International Symposium on Electromachining, Pittsburgh, USA, 2007, pp. 445-450.

Gołąbczak Andrzej, Kozak Jerzy: Electrochemical and Electrodischarge Dressing of Grinding Wheels with metal bonds by using segmental tool electrode. Proceedings of the 15th International Symposium on Electromachining, Pittsburgh, USA, 2007, pp. 505-510.

Gołąbczak Andrzej: Application of Hybrid Grinding Processes for Finish Machining of Surfaces of Superhard Material. International Conference Vacum and Plasma Surface Engineering, Liberec-Hejnice, Czech Republic, 2007, pp. 19-20.

Gołąbczak Marcin, Danilenko Viaczeslaw: Synthesis of Detonation Nanodiamonds. International Conference Vacum and Plasma Surface Engineering, Liberec-Hejnice, Czech Republic, 2007, pp. 21.

Danilenko Viaczeslaw, Gołąbczak Marcin, Bąkowicz-Mitura Katarzyna: Thermal stability of Detonation Nanodiamonds, Proceedings of 18th International Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, and Nitrides, Berlin, Germany, 2007, P1.09.03.

Artykuły w czasopismach polskich

Gołąbczak Marcin: Manufacturing and Assessment of Tribologic Properties of Carbon Coatings on Magnesium Alloys. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 31, 2007, pp. 81-90.

Rozdziały w książkach polskich

Koziarski Andrzej, Kołodziej Włodzimierz, Styczyński Andrzej: Wytaczanie otworów narzędziami składanymi. Obróbka skrawaniem - Wysoka produktywność, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, str. 156-167.

Kaczmarek Józef: Wytrzymałość statyczna ściernic do przecinania. Podstawy i technika obróbki ściernej, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007, str. 47-54.

Fiks Włodzimierz, Zora Andrzej: Badania właściwości materiałów ściernic ze spoiwem ceramicznym. Podstawy i technika obróbki ściernej, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007, str. 55-62.

Dębkowski Ryszard, Gołąbczak Andrzej, Sęk Witold: Wpływ komponentów wkładki diamentowej na żywotność obciągaczy pyłowych. Podstawy i technika obróbki ściernej, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007, str. 71-78.

Koziarski Andrzej, Szajder Marcin, Urbaniak Mirosław: System projektowania operacji szlifowania płaszczyzn. Podstawy i technika obróbki ściernej, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007, str. 279-288.

Referaty z konferencji polskich

Ciszewski Andrzej, Gołąbczak Andrzej: 50 lat zorganizowanej działalności rzeczoznawczej w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. II Ogólnopolska Konferencja: Szacowanie wartości technicznego majątku ruchomego, Łódź-Rydzyna, 2007, str. 9-17.

Gołąbczak Andrzej: Current trends in abrasive and hybrid grinding technology. Trends and ideas in management. Proceedings of the 1st International Conference on Production Management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007, str. 67-74.

Wajszczyk Piotr: Using structural equation models in operations management: validity, equivalence and reliability issues. Process management in production systems. Proceedings of the 1st International Conference on Production Management. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007, str. 159-168.


Publikacje w roku 2006


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Bieliński Dariusz, Lipiński Piotr, Urbaniak Mirosław, Jagielski Jacek: Influence of Ion Bombardment on Tribological Properties of UHMWPE. Tribology Letters, Springer, Germany, Vol. 23, No. 2, 2006, pp. 139-143.

Gołąbczak Andrzej, Kozak Jerzy: Studies of Electrodischarge and Electrochemical System for Dressing of Metal Bond Grinding Wheels. Journal of Engineering Manufacture, Vol. 220, Part B, 2006, pp. 413-420.

Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak Andrzej: Erosive Methods for Dressing of Superhard Grinding Wheels and Forming of Ultraprecision Mirror Surface. Proceedings of International Conference Vacum and Plasma Surface Engineering. Liberec-Hejnice Czech Republic, 2006, pp. 13.

Grabarczyk Jacek, Kaczorowski Witold, Gołąbczak Andrzej, Bociąga Dorota, Niedzielski Piotr: Tribological Examinations of The Hard Carbon Coatings onto the Substrates Made of the Cemented Carbide. Proceedings of International Conference Vacum and Plasma Surface Engineering. Liberec-Hejnice Czech Republic, 2006, pp. 17.

Gołąbczak Marcin, Gołąbczak Andrzej, Niedzielski Piotr, Mitura Stanisław: Deposition of Carbon Coatings on Magnesium Alloys by PACVD Method. Proceedings of International Conference on Superhard Coatings, Ein-Gedi, Israel, 2006, pp. 7.

Grabarczyk Jacek, Kaczorowski Witold, Gołąbczak Andrzej, Bociąga Dorota, Niedzielski Piotr: Tribological Examinations of the Hard Carbon Coatings onto the Substrates Made of the Cemented Carbide. Proceedings of International Conference on Superhard Coatings, Ein-Gedi, Israel, 2006.

Gołąbczak Marcin, Gołąbczak Andrzej, Couvrat P., Kargulewicz Dorota, Mitura Stanisław: Identification of Carbon Coatings Deposited on Magnesium Alloys by PACVD Method. Proceedings of France-Israel Symposium on Diamond, Carbon Nano-structures and Related Materials, Ein Bokek, Israel, 2006, P-4, pp. 1.

Referaty z konferencji polskich

Wajszczyk Piotr, Gołąbczak Andrzej: Industrial Marketing and Mass Customization: Case Studies from the Manufacturing Industry. Proceedings of 2nd International Conference on Mass Customization in Central Europe Theory and Practice, Rzeszów, 2006, pp. 14.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Badania doświadczalne elektroerozyjnego szlifowania materiałów trudnoobrabialnych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna EM'06 - Obróbka Elektroerozyjna (Electromachining). Bydgoszcz-Wiktorowo, Polska, 2006, str. 23.

Rozdziały w książkach polskich

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Elektroerozyjne szlifowanie materiałów trudno obrabialnych. Zagadnienia Konstrukcyjne i Technologiczne Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006, str. 202-209.

Fiks Włodzimierz, Daniel Marcin: Automatyzacja pomiaru wytrzymałości ściernic. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 99-102.

Gołąbczak Andrzej, Dębkowski Ryszard, Sęk Witold: Badania trwałości diamentowych obciągaczy wieloziarnistych. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 111-114.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert: Ocena warstwy wierzchniej węglików spiekanych szlifowanych elektroerozyjnie. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Gdańsk-Jurata, wrzesień 2006. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 115-118.

Kaczmarek Józef, Świniarski Jacek: Analiza wytrzymałości ściernicy do przecinania przy obciążeniu bocznym trójpunktowym. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 123-126.

Koziarski Andrzej, Urbaniak Michał, Urbaniak Mirosław: Koncepcja systemu projektowania operacji szlifowania. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 143-148.

Markowski Artur, Urbaniak Mirosław: Zmodyfikowana metoda pomiaru czynnej powierzchni ściernicy. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 169-172.

Urbaniak Mirosław, Zora Andrzej: Wpływ doboru obciągacza na wynik szlifowania. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, str. 221-224.

Kaczmarek Józef, Kuliński Maciej, Ostrowski Bartosz, Więcek Bogusław: Zastosowanie termowizyjnego pomiaru temperatury ściernicy podczas przecinania ściernicowego. VII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni. Studio Poligraficzne M.Color w Łodzi, 2006, str. 339-342.

Koziarski Andrzej, Koziarski Tomasz: Uwarunkowania ekonomiczne procesu technologicznego. TPP'2006 Projektowanie Procesów Technologicznych, ZPW M-DRUK Janusz Muszyński, Wągrowiec, 2006, str. 137-142.

Patenty

Wzór użytkowy. Polska nr 62710. Ściernica do przecinania. Int.Cl.B24D 5/12. Politechnika Łódzka, Polska. Twórcy: Koziarski Andrzej, Kaczmarek Józef. Opubl. 30.11.2006.

Artykuły w czasopismach polskich

Urbaniak Mirosław: Texture identification of grinding wheel cutting surface. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 30, No. 1, 2006, pp. 79-88.

Słowiński Bronisław, Fiks Włodzimierz: Dynamic strength of vitreous bond grinding wheels made of microcrystalline alumina type Sol-Gel. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 30, No. 1, 2006, pp. 101-110.

Urbaniak Mirosław: Effect of the conditioning of CBN wheels on the technological results of HS 6-5-2 steel grinding. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. VI, No. 2, 2006, pp. 31-39.

Starczyk Adam, Urbaniak Mirosław: Wpływ sposobu obciągania ściernic na efektywność szlifowania stali HS6-5-2. Narzędziowiec, Nr 4, 2006, str. 32-38.

Gołąbczak Andrzej, Mączyński Stanisław: Przemysł obrabiarkowo-narzędziowy w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Świat obrabiarek, Nr 6-7, 2006, str. 16-18.


Publikacje w roku 2005


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Gołąbczak A., Koziarski T.: Assessment method of cutting ability of CBN grinding wheels, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Elsevier, Vol. 45, 2005, pp. 1256-1260.

Rozdziały w książkach polskich

Urbaniak M.: Warstwowe właściwości czynnej powierzchni ściernicy, Obróbka ścierna w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, str. 57-64.

Kaczmarek J., Swiniarski J.: Analiza wytrzymałości ściernic do przecinania uwzględniająca ich wymiary geometryczne i sposób zamocowania, Obróbka ścierna w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, str. 96-101.

Fiks W., Słowiński B.: Wytrzymałość dynamiczna ściernic ceramicznych z mikrokrystalicznego korundu spiekanego typu SG, Obróbka ścierna w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.

Fiks W. Zora A.: Analiza wymiarów geometrycznych wybranych ściernic ze spoiwem ceramicznym w aspekcie ich wytrzymałosci, Obróbka ścierna w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.

Gołąbczak A., Świecik R.: Wpływ warunków elektroerozyjnego szlifowania na wybrane parametry oceny struktury geometrycznej powierzchni, Obróbka ścierna w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.

Gołąbczak A., Świecik R.: Wpływ elektrycznych warunków elektroerozyjnego szlifowania na wyniki obróbki. Zeszyty Naukowe Naukowej Szkoły Obróbki Erozyjnej, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2005.

Gołąbczak Andrzej, Święcik Robert : Wpływ elektrycznych warunków szlifowania elektroerozyjnego na wyniki obróbki. Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2005, str. 137-142.

Patenty

Kaczmarek Józef, Marek Domżalski
Patent na wynalazek pt.: Sposób określania średnicy i wykrywania uszkodzeń przedmiotów o kształcie kołowym, zwłaszcza ściernicy. Przyznany w dniu 23.03.2005 r. wg zgłoszenia Nr P-332650.

Kaczmarek Józef, Marek Domżalski
Patent NR.:189349 na wynalazek pt.: Urządzenie do szybkiego wyłaczania ściernicy. Ogłoszono 29 lipca 2005 r.

Gołąbczak Andrzej
Patent NR.:190236 na wynalazek pt.: Sposób kształtowania czynnej powierzchni ściernicy ze spoiwem metalowym. Ogłoszono 30.11.2005 r.


Publikacje w roku 2004


Rozdziały w książkach polskich

Gołąbczak A.: Kształtowanie Właściwości Użytkowych Ściernic, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, 2004, str. 203.

Gołąbczak A., Święcik R., Nobis A.: Wpływ elektroerozyjnego szlifowania na wybrane parametry oceny tego sposobu obróbki. Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych (SNOE), zeszyt 10, Warszawa, 2004, str. 89-93.

Urbaniak M.: Kształtowanie właściwości czynnej powierzchni ceramicznych ściernic CBN obciągaczem diamentowym jednoziarnistym, Materiały XXVII NSOŚ, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koczalin, Nr 36, 2004, str. 133-138.

Urbaniak M.: Kształtowanie potencjału użytkowego ceramicznych ściernic CBN obciągaczem diamentowym jednoziarnistym, Materiały XXVII NSOŚ, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koczalin, Nr 36, 2004, str. 139-144.

Urbaniak M.: Wpływ kondycjonowania ściernicy CBN ze spoiwem żywicznym szczotka stalowa na jakość i wydajność szlifowania stali SW7M, Materiały XXVII NSOŚ, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koczalin, Nr 36, 2004, str. 145-152.

Kaczmarek J.: Wpływ prędkości roboczej i jednopunktowego obciążenia bocznego na wytrzymałość ściernic do przecinania, Materiały XXVII NSOŚ, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koczalin, Nr 36, 2004, str. 243-250.

Artykuły w czasopismach polskich

Urbaniak M.: Evaluation system for the cutting properties of grinding wheels, Journal of Engineering Manufacturing, Vol. 218, No 11, 2004, pp. 1491-1499.


Publikacje w roku 2003


Referaty z konferencji polskich

Gołąbczak A., Kozaki J.: Modelowanie Matematyczne i Badania Doświadczalne Procesu Elektroerozyjnego Profilowania Ściernic, VII Konferencja Naukowo-Techniczna EM'03 Electromachining, Bydgoszcz-Rydzyna, 2003.

Książki

Praca zbiorowa pod red.: Koziarskiego A., Gołąbczaka A.: "Obróbka ścierna - Tendencje rozwoju." Katedra Technologii Maszyn, Politechnika Łódzka, 2003.

Rozdziały w książkach polskich

Koziarski A., Kruszynski B., Kwapisz L., Fiks W., Gołąbczak A., Urbaniak M.: Kierunki Rozwoju Obróbki Ściernej, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Urbaniak M.: Analiza Właściwosci Eksploatacyjnych Ściernicy ze Spoiwem CBN i Spoiwem Żywicznym, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Urbaniak M.: System Oceny Właściowości Użytkowych Ściernic, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Urbaniak M.: Porównanie Właściwości Eksploatacyjnych Ściernic Ceramicznych ze Ścierniwem CBN i Elektrokorundowym, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Kaczmarek J., Kubiak T.: Metody Określania Naprężen w Ściernicy do Przecinania Obciążonej Siłą Boczną, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Kaczmarek J.: Odkształcenia Ściernic do Przecinania, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Fiks W.: Analiza Metod Badania Naprężen w Ściernicach ze Spoiwem Ceramicznym, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Rutkiewicz T., Zora A.: Ocena Właściwości Użytkowych Ściernic Podczas Trwałościowych Prób Szlifowania za Pomocą Wskaźnika Skojarzonego, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Goąłbczak A., Kozak J.: Modelowanie Matematyczne i Badania Doświadczalne Procesu Elektroerozyjnego Profilowania Ściernic, Praca zbiorowa pod red. Michala Styp-Rekowskiego pt.: "Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowana wiązka energii", Bydgoszcz, 2003.

Gołąbczak A., Koziarski T.: Dwuparametrowa Metoda Oceny Zdolności Skrawnych Ściernic z Regularnego Azotku Boru, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Debkowski R.: Właściwości Użytkowe Ceramicznych Ściernic z CBN Kondycjonowanych Obciągaczem Diamentowym, Obróbka Ścierna-Tendencje Rozwoju, Łódź, 2003.

Artykuły w czasopismach polskich

Urbaniak M.: Modeling of Workpiece Surface Layer State After Grinding Process, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Quarterly, Vol. II, No. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.

Fiks W.: Analysis of Photoelastic Stress of Grinding Wheels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Quarterly, Vol. II, No. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.

Gołąbczak A., Koziarski T.: Metrological Characteristic and Result of Testing a Measuring Equipment for Evaluation of Cutting Properties of Superhard Wheels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Quarterly, Vol.II, No. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.


Publikacje w roku 2002


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Gołąbczak Andrzej, Koziarski Andrzej: Electromechanical dressing of Metal bonded superhard grinding wheels. Industrial Diamond Review-IDR, Vol. 62, No. 592, 2002, pp. 25-29.

Referaty z konferencji zagranicznych

Gołąbczak A., Kaczmarek J.: Electrodischarge Dressing of Superhard Grinding Wheels Using Segmental Tool Electrode. Proceedings of the 13th DAAAM Symposium, Viena, Austria, 2002, pp. 191-192.

Książki

Fiks Włodzimierz: Wytrzymałość ściernic ze spoiwem ceramicznym. Praca habilitacyjna. Zeszyty Naukowe nr 895, Rozprawy Naukowe z. 302, Politechnika Łódzka, Łódź, 2002, 105 stron.

Urbaniak Mirosław: System oceny użytkowych właściwości ściernic. Praca habilitacyjna. Zeszyty Naukowe P.Ł., Nr 913, Rozprawy naukowe z. 315, Łódź, 2002, 154 strony.

Skrypty

Technologia Maszyn. Laboratorium. Praca zbiorowa Red. Koziarski Andrzej. (Dębkowski Ryszard, Fiks Włodzimierz, Gołąbczak Andrzej, Kaczmarek Józef, Koziarski Tomasz, Urbaniak Mirosław, Zora Andrzej). Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2002, 149 stron.

Rozdziały w książkach zagranicznych

Urbaniak Mirosław: Neural Network Approach to Properties Analysis of Grinding Wheel Cutting Surface, DAAAM International Scientific Book 2002, Vienna, Austria, 2002, pp. 623-636.

Rozdziały w książkach polskich

Fiks Włodzimierz: Badania elastooptyczne naprężeń w ściernicy. XXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Wrocław, 2002, str. 125-130.

Urbaniak M.: Modelowanie stanu warstwy wierzchniej przedmiotu po szlifowaniu. Materiały XXV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Wrocław – Duszniki Zdrój, 2002, str. 317-322.

Urbaniak M.: Potencjał użytkowy ściernic a wynik szlifowania, Materiały posiedzenia Sekcji Podstaw Technologii KBM PAN – Łódź, Prace Naukowe Wydziału Mechanicznego P.Ł., Zeszyt Nr 71, 2002, str. 95-103.

Dębkowski Ryszard, Urbaniak Mirosław: Doradczy system do projektowania operacji szlifierskiej. Materiały konferencyjne XXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Wrocław – Duszniki Zdrój, 2002, str. 119-124.

Gołąbczak Andrzej, Kaczmarek Józef: Elektroerozyjne obciąganie ściernic supertwardych elektrodą segmentową. Materiały XXV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Wrocław – Duszniki Zdrój, 2002, str. 143-148.

Zora A., Rutkiewicz T.: Ocena stanu czynnej powierzchni ściernicy poprzez wskaźnik skojarzony. Materiały XXV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Wrocław – Duszniki Zdrój, 2002. str. 369-374.

Książki

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Koziarskiego. Prace naukowe Wydziału Mechanicznego P.Ł., Posiedzenie Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Łódź, Zeszyt nr 71, 2002, 103 strony.

Artykuły w czasopismach polskich

Fiks Włodzimierz: New method for investigation of strength properties of grinding wheels with ceramic binders. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 26. No.1, 2002. pp. 81-98.

Fiks Włodzimierz: FEM application to determination of limit velocity of grinding wheels with ceramic binder. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 27. No. 2, 2002. pp. 39-48.

Fiks Włodzimierz: Wpływ uszkodzeń na wytrzymałość dynamiczną ściernic ze spoiwem ceramicznym. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 22. Nr 2, 2002. str. 241-249.

Fiks Włodzimierz: Metody wyznaczania naprężeń w ściernicach ze spoiwem ceramicznym. Prace Naukowe Wydziału Mechanicznego P.Ł, Zeszyt nr 71, Łódź, 2002. str. 11-24.

Urbaniak M.: Neural network Approach to Analysis of Grinding Wheel Cutting Surface Properties, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 26, No. 1, 2002, str. 55-66.

Dębkowski R., Urbaniak M.: An Intelligent System of Grinding Conditions Selection, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 26., No. 2, 2002, str. 5-18.

Dębkowski R., Urbaniak M.: Advisory System for Grinding Operation Planning, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 2, No. 1, Wrocław 2002, str. 61-72.

Urbaniak M.: Potential Cutting Properties of Grinding Wheels and Grinding Results, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 26, No. 2, 2002, str. 49-62.

Gołąbczak A., Koziarski T.: Metrological characteristics and research results of measuring equipment for evaluation of cutting properties of superhard wheels. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 2002.

Gołąbczak A., Koziarski T.: New possibilities of estimation of cutting ability of superhard grinding wheels. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 1, 2002, pp. 77-86.

Gołąbczak A.: Selected Problemes of Form Dressing of Grinding Wheels. Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 1, 2002, pp. 19-37.


Publikacje w roku 2001


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

Gołąbczak Andrzej: Electrochemical Dressing of Grinding Wheels Using Alternating Current. Abrasives Magazine, USA, 2001, pp. 16-20.

Referaty z konferencji zagranicznych

Urbaniak M.: Neural Network Approach to Analyse for Grinding Wheel Cutting Surface. Proceedings of the International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 2001, pp. 497-498.

Gołąbczak A.: Selected problems of electrochemical and electrodischarge dressing of grinding wheels with metal bond. Proceedings of XIII International Symposium for Electromachining - ISEM XIII, Spain, 2001, pp. 851-868.

Rozdziały w książkach polskich

Małolepszy A., Urbaniak M.: Model właściwości użytkowych czynnej powierzchni ściernicy, Materiały XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Aktualne problemy obróbki ściernej, Kraków – Łopuszna, 2001, str. 163- 172.

Urbaniak M.: Czynna powierzchnia ściernicy w początkowym okresie szlifowania, Materiały XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Aktualne problemy obróbki ściernej, Kraków – Łopuszna, 2001, str. 181-188.

Urbaniak M., Dębkowski R.: Topografia ściernicy a siły skrawania i chropowatość powierzchni szlifowanej, XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Aktualne problemy obróbki ściernej, Kraków – Łopuszna, 2001, str. 189-194,

Urbaniak M.: Potencjalne właściwości użytkowe CPS a wynik szlifowania, Materiały konferencyjne „Manufacturing’01”, Poznań, 2001, str. 477-484.

Gołąbczak A., Koziarski T.: Urządzenie pomiarowe do nadzorowania zdolności skrawnych ściernic supertwardych w procesie szlifowania. Konferencja TPP ‘2001 Projektowanie procesów technologicznych, Poznań, 2001, str. 95-98.

Gołąbczak A., Grabarczyk J., Kaczorowski W., Sokołowska A., Miklaszewski S.: Badania porównawcze trwałości narzędzi z warstwą NCD do obróbki materiałów drewnopodobnych. VI Konferencja NM - Kaształtowanie materiałów niemetalowych, Zakopane, 2001, str. 203-210.

Gołąbczak A., Koziarski T.: Badania zdolności skrawnych ściernic z regularnego azotku boru. XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Aktualne problemy obróbki ściernej, Politechnika Krakowska, Kraków - Łopuszna, 2001, str. 349-356.

Fiks W.: Metoda badania właściwości wytrzymałościowych materiału ściernic o spoiwie ceramicznym. XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Aktualne problemy obróbki ściernej, Kraków - Łopuszna, 2001, str. 55-62.

Urbaniak M.: Neural Model of Topography of Grinding Wheel Cutting Surface, Materials of the International Conference Computer Integrated Manufacturing CIM 2001, Zakopane, 2001, pp. 250-258.

Małolepszy A., Urbaniak M.: A Comparison of Neural Network Models of Gronding Wheel Cutting Surface, Proceedings of the 10th International Conference on System–Modelling–Control, Zakopane, Poland, 2001, pp. 35-40,

Urbaniak M.: Model of Potential Cutting Properties of Grinding Wheel Cutting Surface, Materials of IInd International Conference on Advances in Production Engineering „APE’2001”, Warsaw, 2001, Part I, pp. 393-402.

Gołąbczak A., Koziarski T.: A method of CBN grinding wheel cutting ability evaluation and measuring equipment, Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Production Engineering „APE’2001”, Warsaw, pp. 411-418.

Niedzielski P., Kaczorowski W., Grabarczyk J., Gołabczak A., Błaszczyk T.: Nanokrystalline diamond films for cutting tools. 3rd International Conference Novel applications of Wide Bandgap Layers, Zakopane, 2001, pp. 203-204.

Koziarski A., Zora A., Rutkiewicz T.: An alternative solution for grinding process monitoring. Proceeedings of 2nd International Conference on Advances in Production Engineering, Warszawa, 2001, pp. 437-442.

Książki

Kaczmarek J.: Projektowanie z Technologii Maszyn. Wyd. 1, Politechnika Łódzka, Łódź, 2001, 192 strony.
Licznik odwiedzin: 9999
Obecnie on-line: 9
Politechnika Łódzka
Katedra Technologii Maszyn
90-924 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 1/15,
Tel. (48) (42) 631 22 95, Fax (48) (42) 636 79 63