strona główna / Kierunki i Specjalności
Katedra
Katedra
Studenci
Studenci
Maturzyści
Maturzyści
Nauka
Nauka
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt


Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu


Kierunki i Specjalności
Katedra TM ma znaczący udział w kształceniu studentów na wszystkich kierunkach Wydziału Mechanicznego, realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Organizacji i Zarządzani, studiów miedzynarodowych IFE oraz słuchaczy studiów doktoranckich.
Obecnie z Katedrą TM jest związany kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz specjalność na tym kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych, której opiekunem jest prof. Andrzej Gołąbczak.
Ponadto, Katedra TM kształci studentów w ramach tradycyjnej specjalności "Obrabiarki, Obróbka Skrawaniem i Technologia Maszyn". Każdego roku w ramach kierunku ZiIP oraz specjalności Obrabiarki, Obróbka Skrawaniem i Technologia Maszyn wykonuje prace dyplomowe około 25 studentów.

Licznik odwiedzin: 9999
Obecnie on-line: 9
Politechnika Łódzka
Katedra Technologii Maszyn
90-924 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 1/15,
Tel. (48) (42) 631 22 95, Fax (48) (42) 636 79 63